Økt sildeeksport i august

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 13 600 tonn sild for 155 millioner kroner i august. Det er en volumøkning på 28 prosent eller 3 000 tonn og en verdiøkning på 6 prosent eller 8 millioner kroner sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 166 900 tonn sild for 1,8 milliarder kroner.

Det er en volumøkning på 23 prosent eller 31 000 tonn, og en verdinedgang på 1 prosent eller 18,4 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Polen og Tyskland var de største markedene for sild i august.

Siste nytt