Økte kvoter på fartøynivå for nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

  På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2018 økes kvotene på fartøynivå i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

ØKTE KVOTER I FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2019 På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2018 økes kvotene på fartøynivå i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019.

For havfiskeflåten økes følgende kvoteenheter i fisket etter sild i Nordsjøen: - kvoteenheten for fartøy med ringnottillatelse økes til 2,29. - kvoteenheten for små ringnotfartøy økes til 1,65.

For lukket kystgruppe i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 11,3 tonn. Videre økes kvoteenheten for beregning av garantert kvantum til 9,4 tonn.

Endringene har virkning fra og med 3. mai 2019.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt