Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 15. november

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 15. november 2021 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 5,61 pr kg


Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 5,40 pr kg


Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 5,16 pr kg


Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 4,12 pr kg


Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 3,93 pr kg


Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje)

NOK 2,00 pr kg

Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

 

Se meldingen her:

Siste nytt