Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 23. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 23.01.2023 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

(OBS! Det er minsteprisgulvet som er økt og resulterer i økte minstepriser for Gr4 og Gr5):

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 5,59 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 5,66 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 5,51 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 5,03 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 5,03 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

 

Siste nytt