Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 27. februar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 27. februar 2023 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

(OBS!  Det er økt minsteprisgulv som gir høyere minstepriser for Gr4 og Gr5): 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 5,59 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 5,66 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 5,51 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 4,33 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 4,33 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

Se meldingen i PDF-format her:

Siste nytt