Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra 5. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 5. juni 2023 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

(OBS!  Det er økt minsteprisgulv som gir økte minstepriser for alle størrelsesgrupper): 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 7,11 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 7,11 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 7,11 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 7,11 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 7,11 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje)

NOK 2,00 pr kg

Hele meldingen finner du her:

Siste nytt