Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 19. oktober 2020

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

 

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 5,09 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 5,01 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 4,91 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 4,81 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 3,82

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

 

Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser
eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg. Informasjon om
endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye
minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

 

Se meldingen her:

Siste nytt