Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 29. oktober

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 4,41 pr kg

 

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 4,23 pr kg

 

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 3,99 pr kg

 

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 3,15 pr kg

 

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,69 pr kg

 

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 1,70 pr kg

 

Prisene er gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag. 

 

Se meldingen i PDF-format her:

 

 

Siste nytt