Ønsker å leie fartøy til opprenskningstokt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et egnet fartøy til arbeidet med å redusere marin forsøpling fra fiskeriene.

Fartøyet må ha relevant utrustning for sokning etter tapte redskaper fra fartøyets hekk og ha god lagerkapasitet. Planlagt arbeidsområde vil være fiskefeltene langs kysten og noen utvalgte fiskebanker. Oppdragets varighet er 30 – 40 døgn, med planlagt oppstart i uke 34.

De siste årene har følgende pelagiske fartøy hatt opprenskningsoppdrag for direktoratet:

2015: «Liafjord» (2 oppdrag)
2016: «Ligrunn»
2017: «Vendla»
2018: «Morten Einar» (Snøkrabbeteiner)
2018: «Vendla»


For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no, referanse: 2019-328041. Etter registrering vil interesserte tilbydere få tilgang til relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter oppdragsgiver sin anvisning.
Tilbud som ikke er besvart etter oppdragsgivers anvisning kan bli avvist.

Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til Simon Weshof ( kontaktinfo)   Eventuelle spørsmål til toktet og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal. (Kontaktinfo:)

Frist for å komme med tilbud er satt til:
08. april 2019 klokken 12:00

Siste nytt