Ønsker å leie fartøy til pelagisk tråling

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforkningen ønsker å leie trålfartøy i juni 2022 til makrell og planktonprøver 

Havforskningsinstituttet (Oppdragsgiver) ønsker å leie fartøy for pelagisk tråling av makrell og bruk av Gulf VII planktonsampler for fiskeegg.

Toktet vil ha en varighet på 21 dager og vil foregå i juni 2022, foreløpige datoer er 7.-27. juni (eksakte datoer kan endres).


Toktet er en del av det internationale makrell- og hestemakrell-egg toktet som finner sted hvert 3. år.

Området som skal dekkes omfatter havområdene vest av Skottland, områdene rundt Færøyene og videre mot Norskekysten sør for 66. breddegrad.
Avgang og ankomsthavn blir Bergen, men det legges også opp til et havneanløp midtveis i toktet, mest sannsynlig Torshavn på Færøyene.

Oppdragsgiver vil delta med til sammen 8 personer.

Mer informasjon og søknader finner du her:

Doffin https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-343726

Eller direkte til Mercell.

https://permalink.mercell.com/169341901.aspx   

 

Siste nytt