Ønsker å leie fartøy til tokt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie ringnot eller trålfartøy til lodde og tobistok i henholdsvis feb/mars og april

Havforskningsinstituttet har kunngjort to konkurranser på Doffin med frist for å besvare onsdag 20. januar 2021 kl 12:00.

 

20/02933 Leie av to trålfartøy eller ringnot-/trålfartøy til lodde gytetokt feb/mars 2021

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-349358

 

20/03125 Leie av ringnot-/trålfartøy Tobistokt april 2021

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-322867


Kontakt:

Caspar Christie

Juridisk Rådgiver, Seksjon Innkjøp og kontrakt

Havforskningsinstituttet, Internett: www.hi.no

Postboks 1870 Nordnes, N-5817 Bergen

Telefon:  +47 99 49 14 14, e-mail: [email protected]

Siste nytt