Ønsker å leie ringnotfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll, teknologiutvikling og fiskevelferd i notfiske. 

Forsøkene skal gjennomføres i to perioder, hver på opp til ca. 14 dager. Antall forsøksdager avhenger bl.a. av fartøyets døgnpris.

Forsøksperiode 1 (Nordsjøsild) vil bli i ca. 14 dager fra ca. 11. til 24. juni 2018, eller når sildefisket gjør forsøkene mulig, og forsøksperiode 2 (makrell) vil bli ca. 14 dager fra ca. 17. til 30. september 2018, eller når makrellfisket gjør forsøkene mulig. 

Anbudet er kunngjort på Doffin   

Skriv inn for eksempel ”Havforskningsinstituttet” i søkefeltet ”Søk kunngjøring”, velg ”Kunngjøring av konkurranse” i feltet ”Kunngjøringstype” og klikk på ”Søk”, og man får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet. Klikk på den konkurransen man ønsker mer informasjon om.

Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under ”Vis dokumenter”.

 

Har dere spørsmål om anbudet ta kontakt på [email protected].

 

NB: Tilbudsfrist 03.04.2018 kl 12.00

Siste nytt