Ønsker å leie to kystfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie to moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt isommer og årene fremover

Havforskningsinstituttet ønsker å leie to moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt i to ulike fjordsystemer langs Norskekysten – Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal i ulike perioder på 1 måned fra mai til juni 2020 og for tilnærmet tilsvarende perioder for året 2021, samt opsjon for årene 2022 – 2023.

I tillegg til tråling etter vill laksesmolt kan fartøyene pålegges annen prøvetaking i f.m. Havforskningsinstituttets aktiviteter, for eksempel utsetting av fisk i smoltbur, vannprøver og hydrografi.

 

Konkurransene er kunngjort på Doffin; https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-377255

 

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost [email protected] .

 

Tilbudsfrist er 19.12.2019  kl 12.00.

Siste nytt