Ønsker flere fangstprøver

Publisert: av Camilla Klævold

HI har oppsummert fangstene for 2019: –  Vi får inn langt færre prøver enn vi ønsker, sier forsker

Målet med lotteriet har vært å redusere usikkerheten i bestandsberegningen på en rekke arter. Noe lav interesse åpner imidlertid for at fangstprøvelotteriet nå kan bli obligatorisk for alle fiskere. Høringsfristen går ut i august. Frem til nå har det vært frivillig for fiskerne å delta i Fangstprøvelotteriet, som ble startet i 2018.

– Om dette blir obligatorisk, vil det være et riktig steg på veien videre. Det er mange båter som har vært flinke, og har deltatt helt siden oppstart, men det er viktig for oss at bortimot alle deltar hele tiden, sier forsker Håkon Otterå.

Fangstprøvelotteriet er nå den eneste metoden HI bruker for å få inn fangstprøver av sild, kolmule, brisling, makrell og øyepål. Det trengs en betydelig økning i deltakelse blant fiskerne for at denne ordningen skal gi den forventede forbedringen av bestandsrådgivingen.

Fangstprøvelotteriet sikrer en tilfeldig utvelgelse av prøver. Ved å ta stikkprøver av forskjellige fangster, kan forskerne si noe om den totale sammensetningen av fangstene. I utgangspunktet har havforskerne fått en veldig positive tilbakemeldinger fra næringen, men det er ikke alle fartøy som deltar i fangstprøvelotteriet. 


- I 2019 ble det samlet inn 93 prøver fra fiskeriet på nvg-sild. Av disse var 19 prøver fra fangstprøvelotteriet.

- I 2019 ble det samlet inn 36 prøver fra fiskeriet på kolmule, derav 5 fra fangstprøvelotteriet.

- I 2019 ble det samlet inn 43 prøver fra fiskeriet på nordsjøsild. Dette var andre året nordsjøsild var med i fangstprøvelotteriet. 11 prøver kom fra lotteriet, og 32 direkte fra mottak eller fra referanseflåtebåter.


Les mer om saken på HI sine sider:

Rapporten finner du her:

Sildelaget oppfordrer alle fiskere til å delta i lotteriet!

Siste nytt