Ønsker flere til fangstprøvelotteriet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningen oppfordrer alle fartøy til å delta i fangstprøvelotteriet på nordsjøsilda

Fra Havforskningen:

Fangstfordelingen (antall per aldersgruppe i totalfangsten) er de viktigste tallene vi forer bestandsvurderingsmodellene våre med. Fangstfordelingen har faktisk større betydning enn toktene våre. Har vi dårlige estimat på fangstfordelingen, vil også kvaliteten på bestandsvurderingen være lav. Dette kan øke usikkerheten i estimert bestandsstørrelse, noe som igjen kan gi lavere kvoteråd.

For å få best mulig estimat på fangstfordelingen, trenger vi tilstrekkelig med prøver tilfeldig trukket fra nordsjøsildfangstene – som i et lotteri. Dette er grunnen til at fangstprøvelotteriet (www.hi.no/fangstprover) ble satt i gang i 2018. Det er viktig at også din båt deltar i denne dugnaden for å bidra med prøver slik at vi kan få best mulige kvoteråd! For å delta følges denne oppskriften:

 

Slik går du fram for å delta:

  1. Sørg for å oppdatere programvaren før avgang om du ikke allerede har gjort dette
  2. Ta prøve av fangsten og sett den til side
  3. Meld fangsten inn via fangstdagboka
  4. Vent på svar – ja eller nei
  5. Dersom ja: frys prøven
  6. Merk prøven med fartøynavn, dato
  7. Lever prøven ved landing i norsk havn

 

NB!

Fangstprøvelotteriet er satt opp så vi skal få 200 prøver per 500 000 tonn sild (dersom alle fartøy deltar i lotteriet). Det vil si at de fleste prøvene som settes til side (punkt 2) vil få et nei (punkt 4) og IKKE skal fryses ned (punkt 5). Det er imidlertid svært viktig at en likevel fortsetter å delta i lotteriet.

Les mer om oppsummeringen av fangstprøveordningen 2018 her:

Siste nytt