Ønsker høyere kvotefleksibilitet for NVG-sild på fartøynivå

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag har i brev til Nærings- og Fiskeridepartementet anmodet om at kvotefleksibiliteten fra 2017 til 2018 på NVG-sild økes til 30% på fartøynivå.

-Sildelaget mener dette kan hjelpe til med å stabilisere førstehåndsprisene på NVG-sild i 2017 samt utjevne tilførselen av sild til markedet i 2017 og 2018, sier administrerende direktør i Sildelaget, Paul Oma.

Oma legger til et det tas forbehold om at kvoten på NVG-sild i 2018 ikke blir større enn i 2017.

-En 132 prosent økning i sildekvotene fra 2016 til 2017, samt et bortfall av det viktige Russland markedet har påvirket prisene både i førstehånd og for eksport og vi mener økt fleksibilitet kan være et godt bidrag til å møte en utfordrende markedssituasjon på NVG-silda fremover, sier Oma.

I brevet påpekes det også at Norges Sildesalgslag ikke kan se at den endringen det anmodes om har konsekvenser for avtaler med andre land da det forutsettes at tiltaket ikke skal ha konsekvens for rammen på 10% kvotefleksibilitet som gjelder for totalkvoten.

( Se hele brevet her - LINK)

Siste nytt