Ønsker lik markedsavgift for all villfisk

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag har i sitt høringssvar til departmentet argumentert for at markedsavgiften på pelagisk må tilbake til 0,75%, samme nivå som annen villfisk fra Norge

Nærings- og fiskeridepartementet har invitert til høring om markedsavgiften på pelagisk fisk.  Denne ble tidligere ( i to omganger ) satt ned fra 0,75% til 0,6% og da videre ned til 0,3% som er dagens nivå.

Siildelaget og flere andre har argumentert for at den lavere avgiften på pelagisk fisk, med da tilhørende redusert innsats på markedsarbeidet for pelagisk fisk, påvirker nagativt eksporten av norsk pelagisk fisk. Vi snakker da om godt betalende markeder i Asia for makrell og muligheten til å holde på og utvikle markeder for sild og andre arter.

Sildelaget ønsker at avgiften på pelgisk fisk skal tilbake til nivået på 0.75%, ssamme nivå som all annen villfisk som Norge eksporterer.

-Vi er glad for at NFD har invitert til en høring om markedsavgiften, og vi håper selvsagt at vårt innspill blir lyttet til. Det er også gledelig at fiskeflåten står sammen om kravet om økt markedsavgift. Jeg er overbevist om at økt markedsføringsinnsats vil kunne øke verdiskapingen i pelagisk sektor. Dette gagner både fiskere, kjøpere og eksportører, sier styreleder Jonny Garvik i Sildelaget.


Les hele Høringsvaret til Sildelaget her: 

 

 

Siste nytt