Ønsker søknader til forskningprosjekter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Forskningsstiftelsen for Norsk Fiskemelnæring kan gi støtte til aktører som har aktiviteter innenfor områder i fiskemelnæringen

Søk støttemidler hos Forskningsstiftelsen for Norsk Fiskemelnæring

 

Fiskemelnæringen handler å finne ressursene i havet, optimalisere fangsten av dem, sikre kvaliteten når ressursene landes og utvikle produkter slik at denne delen av fiskerinæringen kan bli en enda større og viktigere del av den totale verdikjeden for norsk sjømat.

 

Utnyttelse av ressurser fra havet har økende prioritet til en verden som trenger mer proteiner, men dette må også gjøres på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

 

Vi trenger selskaper i alle ledd som vil satse på nye ideer og måter vi kan gjøre dette på, både forbedre teknologi vi har og utvikle ny teknologi i fremtiden   

 

Forskningsstiftelsen for Norsk Fiskemelnæring har som formål å fremme aktivitet for fiskemelnæringen, både på land og sjø, innen:

 

  • Forskning og utvikling
  • Aktører i verdikjeden
  • Rådgivning
  • Omdømmebygging

 

Stiftelsen kan gi støtte til aktører som har aktiviteter innenfor nevnte områder i fiskemelnæringen.  Aktiviteten bør kunne avgrenses til spesifikt formål og område i verdikjeden. Prosjektorganisering ansees som en fordel.

Se hele beskrivelsen om hvordan man søker støtte, kontaktinfo og annen info her:  

Siste nytt