10 millioner til identifiseringsteknologi

Publisert: av Camilla Klævold

Direktoratet lyser ut midler til utvikling av nye teknologiske løsninger som skal sikre automatisk registrering av fangst om bord i fiske- og fangstfartøy

Midlene kommer fra forskningsrådet og skal nå deles videre. I tillegg setter Fiskeridirektoratet av midler fra kontrollavgiften som sikrer en finansieringsramme på minimum 20 millioner til anskaffelsen over de neste tre årene.

Direktoratet utfordrer med denne førkommersielle anskaffelsen markedsaktører til å utvikle løsninger for automatisert innsamling av verifiserte data om høstingen.

Bli med på anbudsrunden
Søknadsfristen for deltakelse er den 15. oktober 2022, klokken 16.00.

Informasjon om konkurransegrunnlaget (doffin.no)

Det vil være mulig å danne konsortier i anbudsrunden, dersom en enkeltstående leverandør ikke innehar kapasitet eller kompetanse til å dekke hele behovsbeskrivelsen.

Direktoratet vil legge til rette for muligheter til matchmaking, ved at en interessent kan fylle ut et skjema for å knytte kontakt med aktører som innehar komplementerende kompetanse.

Skjema for matchmaking til dannelse av konsortier

Inviterer til dialogmøte
I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ inviterer direktoratet til et åpent dialogmøte 14. september klokken 12.00-14.00.

Dialogmøte tar for seg hva en førkommersiell anskaffelse er, konkurransegrunnlaget, muligheter for og oppfordring til matchmaking, samt behovsbeskrivelsen.

Program

12.00:
Velkommen og gjennomgang av behovsbeskrivelse og fremdriftsplan v/Fiskeridirektoratet.

12.40:
Gjennomgang av en Førkommersiell anskaffelse og konkurransegrunnlag v/Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ.

13.00:
Spørsmål og diskusjon.

14.00:
Møtet avsluttes.

Siste nytt