11 fartøy får makrellstørje-kvote i 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Loddtrekningen for fiske etter makrell-størje er unnagjort. 11 fartøy deler en kvote på 275 tonn, 8 med not, 3 med line

Norsk totalkvote i 2020 er på hele 311,95 tonn.

Av dette går 256 tonn til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også avsatt 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter i 2020.

Det er avsatt totalt 6 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske i 2020, og 6 tonn er avsatt til forskning på makrellstørje.

Fiskeridirektoratet har nå gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne og listen over fartøy er klar. Trekningen danner grunnlag for en rulleringsliste, og fartøyene som har blitt trukket ut får en opsjon på deltakelse i fisket etter makrellstørje i to år. Det vil avhenge av størrelsen på den norske kvoten om disse to årene vil bli påfølgende eller ikke.

- Det er gledelig at det har vært stor interesse for å delta i dette fisket, og en rulleringsliste gir mulighet for fartøyene til å planlegge dette fisket bedre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Makrellstørje har tidligere kun vært omsatt gjennom hvitfisksalgslagene. Fra 2020 åpnes det også for makrellstørje kan omsettes gjennom Sildelaget.

- Sildelaget har årsmøtevedtak fra 2018 om å søke om omsetning av makrellstørje og departmentet innvilget dette før årets sesong, sier adm.dir Paul Oma i Sildelaget.

- Det viktige i år, utenom at fartøyene selvsagt får tatt kvotene av denne flotte fisken, er at vi greier utvikle gode mottaks- og markedsmuligheter. 311 tonn er ikke den store kvoten totalt sett, men verdiene kan bli store om vi kan levere prima vare til de best betalte markedene, sier Oma.

Følgende fartøy får tillatelse til å fiske makrellstørje i 2020:

Not under 40 meter

Albacore

SF-3-A

26,13

Vestbris

SF-50-G

30

Hillersøy

SF-246-A

36,5

Spjæringen

Ø-300-H

27,91

Bluefin

SF-12-F

34,79

Orfjord

M-58-AV

34,85

Sjarmør

SF-17-SU

36,34

 

Not over 40 meter

Brennholm

H-1-BN

75,4

 

Linefartøy

Pilen

M-16-SM

10,02

Fugløybuen 

N-328-G

18,02

Rosøy

SF-25-S

10,62

 
Info om hele trekningen fra direktoratet:

FAKTA

  • Makrellstørje er den største tunfiskarten.
  • Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen.
  • Den regnes som en av de dyreste fiskene i verden, og er særlig ettertraktet i Asia.
Siste nytt