14% økning fra fjoråret

Publisert: av Camilla Klævold

Norge eksporterte sjømat for 12,8 milliarder kroner i februar - en økning på 1,6 milliarder kroner

- Til tross for krig og uro i verden har den norske sjømateksporten hatt en verdimessig god start på året, drevet av høy prisvekst og en svak norsk krone. Volumet har imidlertid falt seks måneder på rad, og vi må helt tilbake til 2006 for å finne en februar måned med lavere eksportvolum av norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.
Kvotekutt og dårlig vær

Totalt eksporterte Norge 207 000 tonn sjømat i forrige måned. Det er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med februar i fjor.

- For enkelte villfiskarter, som for eksempel torsk, har lavere kvoter og dårlig vær bidratt til at landingene har vært betydelig lavere enn i samme periode i fjor. Det har gitt svakere tilførsel av råstoff for landindustrien, og vi må tilbake til 2013 for å finne forrige februar måned med et lavere eksportvolum av fersk torsk, sier Chramer.

Lavere slaktevolum for laks
Også for laks var det nedgang i eksportvolumet i februar.

- Det skyldes først og fremst lavere slaktevolum, understreker Christian Chramer.

Volumnedgangen påvirket den totale eksportverdien i februar negativt med om lag 600 millioner kroner, ifølge Sjømatrådets beregninger.

Den kraftige prisveksten fortsetter
- Når eksportverdien likevel øker i februar, skyldes det blant annet den kraftige prisveksten. Vi lever i en urolig tid der krigen i Ukraina, global råstoffmangel og en rekke økte kostnader fortsetter å presse prisene opp, sier Chramer.
Sterk valutaeffekt

Den norske kronen har svekket seg både mot dollar og euro det siste året. Det bidro også til å løfte eksportprisene målt i norske kroner i februar.

- En svak norsk krone er en viktig driver bak verdiøkningen. Mens eksportverdien målt i norske kroner økte med 14 prosent, økte verdien målt i euro med kun 4 prosent. Målt i amerikanske dollar falt eksportverdien med 1 prosent fra februar i fjor, sier Chramer.


Les mer om det største markedet hos Sjømatrådet:

Siste nytt