17 tiltak for å redusere plastforurensing fra sjømatnæringen

Publisert: av Line Dale Nilsson

SALT og Nordlandsforskning foreslår gjennom prosjektet HAVPLAST 17 konkrete tiltak for å redusere plastforsøpling fra fiskeri og havbruk. 

Dette skriver FHF på sine nettsider.

Tiltakene er basert på ny kunnskap om forekomst og opphav til marin plastforsøpling, og utarbeidet i samspill med aktører i næringen.


De siste årene har marin plast fått stor oppmerksomhet. Fiskeri- og havbruksnæringen har løftet arbeidet mot marin forsøpling opp på et strategisk og internasjonalt nivå og en rekke tiltak er allerede implementert. Blant annet deltar sjømatnæringen som samlet sektor i årets strandryddeuke i kampen mot plast i havet.


Det har likevel vært usikkerhet rundt mengden avfall som kommer ut i sjøen fra fiskeri og havbruk, og hvorfor det ender opp i havet. Det var derfor viktig for næringen å iverksette HAVPLAST prosjektet som er finansiert av FHF. Hovedmålsettingen er å redusere mengden marin plastforsøpling fra sjømatnæringen gjennom økt kunnskap og bedre metode for kvantifisering. I tillegg å bidra til en handlingsplan.


-Har næringen kunnskap kan det settes inn tiltak der hvor skoen trykker, sier fagsjef i FHF Eirik Sigstadstø. Denne typen sammenstilling har ikke blitt gjort i Norge tidligere.

Hele artikkelen kan du lese her:

Siste nytt