20 % fleks for kystflåten

Publisert: av Odd F. Andersen

Fiskeridepartementet åpner for en kvotefleks på 20 prosent i NVG-sildefisket for kystfiskeflåten.

(Kilde: Fiskeribladet.)

 

 En veldig god nyhet og all honnør for fiskeriminister Per Sandberg at han tar dette grepet, sa leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag da han slapp nyheten på årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag Kristiansund i formiddag.

 

Kvotefleks gjør at kystgruppa på fartøynivå får sette av 20 prosent av årets kvote på NVG-sild til neste år. Det har ellers bare vært anledning til å sette av 10 prosent av fartøykvoten fra et år til et annet.

Dette er i tråd med forslaget fra Norges Fiskarlag om å imøtekomme den spesielle situasjonen for NVG-sildemarkedet og tilgjengelighet for sild til kystfiskeflåten i år med en utvidet mulighet til å overføre sildekvoter til neste år.

Norges Fiskarlag ba primært om at hele flåten skulle få en kvotefleks på 20 prosent, men leder Kjell Ingebrigtsen roser likevel ministeren for at han imøtekom Fiskarlagets innspill om at kystflåten måtte få denne fleksibiliteten om ikke hele flåten kunne få det.

Både Norges Fiskarlag og Norges Sildesalgslag har vært pådrivere for å få til en utvidet fleksordning på NVG-sild i år.

Tendensen i år viser at flere kystfiskefartøy underfisker sine sildekvoter i år. Det gjenstår å fiske 48.000 tonn for kystfiskeflåten, noe som betyr at mange fartøy står i fare for ikke å få fisket kvoten i år.

Kystfiskeflåten har i år en sildekvote på 189.000 tonn. Flekskvoten var på 18.500 tonn før den med avgjørelsen i Fiskeridepartementet blir endret til 37.000 tonn.

Totalt gjenstår det å fiske 108.000 tonn NVG-sild av en samlet totalkvote på 456.000 tonn.

 

Siste nytt