22 millioner for å fjerne tapte fiskeriredskaper

Publisert: av Camilla Klævold

Handelens miljøfond gir 22 millioner til opprydning i Oslofjorden

Dette melder Havforskningsinstituttet. Arbeidet med å rydde og forske på tapte fiskeredskaper, som såkalte spøkelsesteiner, har pågått i Raet nasjonalpark siden 2019. Sammen med samarbeidspartner Green-Bay AS, har Havforskningsinstituttet slått fast at det ligger anslagsvis 10 000 tapte fiskeredskaper i dette området, hvorav en fjerdedel fisker aktivt.

Hundretusen tapte redskap
Nå blir altså dette arbeidet kraftig utvidet. Med 22 millioner kr i fornyet støtte fra Handelens Miljøfond, vil en tilsvarende opprydning de neste tre årene gjennomføres i Jomfruland, Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.

– Erfaringene så langt indikerer at det finnes mer enn hundretusen tapte fiskeredskap bare i Skagerrak. Spøkelsesredskap er et enormt og ganske usynlig plastproblem som HI og Green-Bay nå har fått velfortjent tillit til å fortsette arbeidet med, sier Eirik Oland, fagsjef i Handelens Miljøfond, til HI.

Ny teknologi blir viktig
I det videre arbeidet i Oslofjorden vil en også videreutvikle effektive metoder for søk og berging av tapte fiskeredskap. Dette vil foregå blant annet gjennom bruk av AUV og kamerateknologi. (Se faktabokser)

Det er etablert et samarbeid med maskinlæringstudenter ved Universitetet i Agder. Her vil en blanding av maskinsyn og maskinlæring bidra til å effektivisere arbeidet i stor grad, ved at kameraer med vidvinkel senkes under båten og skanner havbunnen, og automatisk registrerer tapte redskaper.

– På denne måten kan vi dekke større områder mer effektivt. Observasjoner med posisjoner blir lagret, og man kan i etterkant målrettet rydde opp registrerte tapte redskaper, sier Tord Aslaksen fra Green-Bay AS.


Les mer om prosjektet på HI sin nettside:

Siste nytt