315 tonn makrellstørje i 2021

Publisert: av Camilla Klævold

Nivået på størjefisket blir det samme som i fjor, og reguleringene vil i hovedsak bli viderført. Fartøy som deltok i fjor vil få tilbud om å fiske i år

– Makrellstørja er svært populær og kalles også havets Ferrari fordi den oppnår både høy fart og høy pris. Det er svært viktig at vi også i 2021 har en romslig kvote og kan fiske med like mange fartøy som i 2020. Det gjør oss rustet til å fiske hele den norske kvoten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Norge har fått godkjent sin plan for å fiske makrellstørje i 2021 av den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen ICCAT.  Den norske kvoten for 2021 er opprinnelig 300 tonn, men i tillegg har Norge fått overført 5% ubenyttet mengde fra 2020 til 2021, som gir en totalkvote på 315 tonn.

Av totalkvoten på 315 tonn er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til forskning på levendelagring av makrellstørje. Det er avsatt 254 tonn til ringnotfartøy og 18 tonn til linefartøy.

11 fartøy
Norge kan fiske med 8 notfartøy og tre linefartøy i 2021, dette er det samme antall fartøy som i 2020.

Som følge av at kvoten er 315 tonn, en liten økning fra i fjor, betyr dette at alle de 8 fartøyene som fisket med not og de tre båtene som fisket med line, vil få tilbud om å delta i fisket også i 2021. Dette er i tråd med ønsket fra næringen om å få en viss kontinuitet og forutsigbarhet i fisket.

Dersom noen av fartøyene som får tilbud om å delta i fisket etter makrellstørje i 2021 takker nei vil tibudet gå videre til nestemann på rulleringslisten som ble trukket i 2020. Fartøy som fisker med not eller med line, og som ikke har meldt seg på til fisket i 2020, vil fortsatt kunne melde seg på men vil bli plassert nederst på listen.

Fritidsfiske
Det vil også i 2021 bli åpnet for et begrenset rekreasjonsfiske med formål om informasjonsinnhenting, og å merke- og slippe ut fisken. Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses. Informasjonen fra merk- og slipp og rekreasjonsfiske bidrar til å kartlegge utbredelsen av makrellstørje i norske farvann. Deltakelse i dette fisket forutsetter nødvendig godkjenning fra Fiskeridirektoratet.

– Det er stor interesse for å delta i rekreasjonsfiske, og den store aktiviteten bidrar til verdifull informasjon og observasjoner av makrellstørjen langs kysten, sier Ingebrigtsen. Påmelding til makrellstørjefisket for 2021 skal sendes til Fiskeridirektoratet. Mer informasjon om frister for påmelding og vilkårene for fisket i 2021 vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet.no.

Påmelding
Påmelding sendes til [email protected] eller Fiskeridirektoratet, postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Påmelding merkes med «makrellstørje – line» eller «makrellstørje – not».

Dersom du sender påmelding per post ber vi om at du kontakter Fiskeridirektoratet ved saksbehandler Maja K. Rodriguez Brix på telefon: 41691457 og informerer om dette, da postgangen kan ta svært lang tid.

Påmeldingsfristen er satt til 23.03.2021 klokken 23.59.


Mer informasjon på direktoratet sin side:

 

Siste nytt