60 000 tonn blir den endelige tobiskvoten for 2023

Publisert: av Roar Bjånesøy

Dårligere rekruttering enn forventet gjør at det forskerne holder på det foreløpige rådet som endelig råd for 2023.


Dette skriver Havforskningen.

Årets tobistokt i Nordsjøen er overstått. Funna gjer at forskarane rår til å halde på det førebelse kvoterådet på 60 000 tonn.

På toktet fann forskarane nemleg svært lite eitt år gammal tobis. I tillegg var det kritisk lite fisk på Engelsk Klondyke og på tobisfelta nordafor (område 4 og 5 i kartet).

– Rekrutteringa har vore dårlegare enn venta basert på skrapetoktet i vinter, seier forskar og toktleiar Espen Johnsen.

– Sør i norsk sone står tobisen spreidd og det er mykje predasjon, altså rovfiskar som kvitting og hyse som forsyner seg, seier Johnsen.

– Predasjon treng ikkje vere dårleg – det kan tyde på at tobisen utfyller funksjonen sin i økosystemet, forklarer han.

Han meiner det er markert meir liv i sjøen på tobisfelta no enn før. Bifangsten er rett nok eit problem for tobisfiskarane, som slit med å fange tobis i år.

På toktet måler forskarane også vekta til fiskane. Eittåringane var normalvektige, mens dei eldre fiskane var ein del under gjennomsnittet.

– Dette kan tyde på at det har vore grei mattilgang den siste tida, men kanskje litt for lite over ein lengre periode, seier Johnsen.

Forskarane jobbar med den tekniske toktrapporten.

Siste nytt