Aktsomhetsområde etablert på Patchbanken 14.08.2023

Publisert: av Roar Bjånesøy

Dette er en melding til fiskefartøy som driver fiske med småmasket trål og not etter Nordsjøsild i området Patchbanken.

Aktsomhetsområde etablert på Patchbanken 14.08.2023

 

Dette er en melding til fiskefartøy som driver fiske med småmasket trål og not etter Nordsjøsild i området Patchbanken.

 Se PDF av hele meldingen HER:

Kontroller gjennomført de siste døgn av KV Barentshav, i området Patchbanken, har vist stor innblanding av Nordsjøsild under minstemål. På bakgrunn av kontrollene har KV Barentshav etablert et aktsomhetsområdet for fiske med småmasket trål(flytetrål) og not. Området er avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

  1. 5930.0N-00200.0E
  2. 5900.0N-00220.0E
  3. 5900.0N-00250.0E
  4. 5930.0N-00250.0E
  5. 5930.0N-00200.0E

Fartøy som har til hensikt å fiske i nevnte område må kontakte Kystvakten før fisket tar til. Området vil ha virkning fra og med 14.08.23 kl. 00:00 UTC til og med 20.08.23 kl. 24:00 UTC.

Spørsmål vedrørende aktsomhetsområdet kan rettes til Kystvakten.

KV Barentshav er ansvarlig for området.

Siste nytt