Aktsomhetsområde for fiske etter tobis på Ytterbanken

Publisert: av Kenneth Garvik

Kystvakten oppretter aktsomhetsområde fra 18.06 - 23.06 på Ytterbanken

Aktsomhetsområde etablert på Ytterbanken 18.06.2020

Dette er en melding til fiskefartøy som driver fiske etter Tobis i området Ytterbanken.

 

På bakgrunn av flere kontroller siste døgn i forvaltningsområde 2b og 2c på Ytterbanken som viser for høy innblanding av Tobis under minstemål (30 – 60 %) har KV Bergen etablert et aktsomhetsområde for fiske etter Tobis.

Området er avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner.

 

  1. 5721.0N-00436.0E
  2. 5711.0N-00436.0E
  3. 5711.0N-00502.0E
  4. 5721.0N-00502.0E

Fartøy som har til hensikt å fiske i nevnte område må kontakte Kystvakten før fisket tar til. Området vil ha virkning fra og med 18.06.20 kl. 00:00 Norsk tid til og med 23.06.20 kl. 24:00 Norsk tid.

Spørsmål vedrørende aktsomhetsområdet kan rettes til Kystvakten.

KV Bergen ansvarlig for området.

 

Siste nytt