Aktsomhetsområde på Bergensbanken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Dette er en melding til fiskefartøy som driver fiske med småmasket trål etter Nordsjøsild i området Bergenbanken.

På bakgrunn av kontroller de siste døgn, i et område på Bergenbanken, som viser høy andel bifangst av hvitfisk i fiske etter Nordsjøsild har KV Bergen etablert et aktsomhetsområde for fiske med småmasket trål (flytetrål).

Området er avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner.

 

  1. 6004.0N-00203.0E
  2. 5940.0N-00207.0E
  3. 5940.0N-00225.0E
  4. 6004.0N-00240.0E

Og tilbake til posisjon 1.

 

Fartøy som har til hensikt å fiske i nevnte område må kontakte Kystvakten før fisket tar til. Området vil ha virkning fra og med 26.06.23 kl. 00:00 UTC til og med 02.07.23 kl. 24:00 UTC.

Spørsmål vedrørende aktsomhetsområdet kan rettes til Kystvakten.

KV Bergen er ansvarlig for området.

 

Se hele meldingen som PDF med kart her: 

Siste nytt