Anbefaler tre områder for havbruk til havs

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet utarbeidet en rapport med anbefaling av tre områder for havbruk til havs

Fiskeridirektoratet anbefaler at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs:

- Område 2 Norskerenna sør
- Område 11 Frøyabanken Nord
- Område 5 Trænabanken

Område 2 Norskerenna Sør og område 5 Trænabanken har i denne anbefalingen fått en litt annen avgrensning enn i Områderapporten fra 2019.

Rapporten finner du her: Anbefaling av tre områder for havbruk til havs:

Siste nytt