Arbeidet er langt fra ferdig

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget skal øke innsatsen for å skape bedre kjønnsbalanse i salgslaget

Mandag denne uken la regjeringen frem et forslag om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Dette vil omfatte mange selskaper inkludert samvirker slik Sildelaget er organisert som. Det skal bli gjort gradvis basert på visse kriterier og regjeringens forslag er utarbeidet i tett samarbeid med NHO og LO.


- Vi har allerede begynt å jobbe med å bedre kjønnsbalansen i Sildelaget . Ved forrige valg til styret så oppnådde vi 25% kvinneandel der og nesten 20 prosent kvinner blant våre 60 utsendinger til årsmøtet. Vi har bare mellom 3 og 4 prosent kvinneandel i vår medlemsmasse så jeg vil igjen berømme arbeidet valgkomiteen og velgerne blant fiskerne gjorde for å oppnå dette, sier Lars Over Stenevik, styreleder i Norges Sildesalgslag.


- Men jobben er slett ikke ferdig. Vi må øke medlemsmassen for å få med alle som vil engasjere seg og vi må oppfordre og legge til rette for at alle som vil engasjere seg i organisasjonsarbeidet, unge som eldre, kvinner som menn, får mulighet til det. Samtid må vi og jobbe med våre vedtekter, slik at de er tilpasset det vi selv ønsker og det som blir kravene fra myndigheter og samfunnet rundt oss, sier Stenevik.


- Slik vi ser forslagene til nye regler , så har Sildelaget frem til 2025 med å tilpasse oss disse. Men det er ingen sovepute, som sagt så kommer vi til å intensivere dette arbeidet i hele organisasjonen slik vi startet foran forrige valg , sier Stenevik.


Administrerende direktør i Sildelaget, Jonny Berfjord ,  er også enig om at arbeidet med bedre kjønnsbalanse i Sildelaget må fortsette.


- Samfunnskontrakten til Sildelaget er nettopp med hele samfunnet og da må vår organisasjon, fra ansatte til tillitsapparat, speile samfunnet rundt oss,  sier Berfjord.


- Vi er fornøyde med de grepene vi har gjort, det er en god start. Særlig bra er det at vi har invitert ungdomsrepresentanter inn på våre årsmøtet og ser noen av de kommer inn som tillitsvalgt.  Nå skal vi fremover ha fokus på å skape engasjement blant våre medlemmer, få flere medlemmer inn, tilpasse våre vedtekter og utnytte andre muligheter vi har for å skape den balansen vi ønsker, sier Berfjord.


- Det er bra at myndighetene setter krav til selskaper, nå er det opp til Sildelaget og våre medlemmer til å følge opp de kravene. Da vil Sildelaget  styre egen utvikling og  organisasjonen ivaretar den viktige og sentrale rollen den har i norsk fiskerinæring, avslutter Berfjord.  

Siste nytt