Arhaug blir daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag

Publisert: av Camilla Klævold

Styret i Sør-Norges Fiskarlag har ansatt Janita Arhaug som daglig leder. Hun tiltrer stillingen 1. september 2023

- Styret er veldig godt fornøyd med at Janita har takket ja til å bli daglig leder for Sør-Norges Fiskarlag. Hun vil med sin allsidige kompetanse og store engasjement for fiskerinæringa bidra til å utvikle og lede organisasjonen på en glimrende måte, sier Terje Eriksen, styreleder i Sør-Norges Fiskarlag i en pressemelding.

Bred erfaring
Arhaug kommer fra en stilling som prosjektleder for fiskeri i den marine klyngen NCE Blue Legasea, og har tidligere blant annet vært leder for Sett Sjøbein, rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag og jobbet for Norges sjømatråd. Hun har også arbeidet på havet som fabrikksjef og fisker, og har inngående kunnskap om næringa.

- Norske fiskere gjør en fantastisk jobb, og fiskerinæringa har store utviklingsmuligheter i årene som kommer. Betydningen av samarbeid på tvers i næringen, fra fartøy til marked, blir stadig viktigere og er noe jeg vil vektlegge. Jeg gleder meg veldig til å lede Sør-Norges Fiskarlag, og sammen med dyktige medarbeidere og engasjerte tillitsvalgte skal vi jobbe for å sikre gode rammevilkår og utvikle tilbudet til våre medlemmer, sier Janita Arhaug.

Ett av tre medlemslag
Sør-Norges Fiskarlag ble dannet i desember 2022, i en sammenslåing av Møre og Romsdal Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag. Sør-Norges Fiskarlag har 7 ansatte, og er ett av tre medlemslag i Norges Fiskarlag.

- Styret vil også takke Ole Morten Sorthe, som har ivaretatt rollen som daglig leder på en utmerket måte gjennom sammenslåingen og oppstarten av Sør-Norges Fiskarlag. Sorthe går etter eget ønske over i en ny stilling internt i organisasjonen. Han fortsetter som konstituert daglig leder fram til Arhaug er på plass 1. september, sier styreleder Terje Eriksen.

Sør-Norges Fiskarlag har kontorer i Ålesund, Måløy, Bergen og Oslo. Janita Arhaug bor i Ålesund og skal ha kontorsted i byen.

Siste nytt