Auksjonen til Norges Sildesalgslag - validering

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra tirsdag 13. februar iverksettes noen mindre endringer i valideringsreglene for lagets auksjon

Norges Sildesalgslag har siden tidlig på 1990-tallet avholdt elektroniske auksjoner.

Med virkning for fangster som selges på auksjoner gjennom Norges Sildesalgslag fra tirsdag 13. februar kl. 10:00 iverksettes noen mindre endringer i valideringsreglene for lagets auksjon.

Hovedprinsippet i auksjonen er uforandret og kan oppsummeres med følgende punkter;

· Auksjonen er basert på” anbudsprinsippet”, dvs. at kjøperne legger inn kun ett” lukket” bud (lukket auksjon) på hver av de fangster en ønsker seg.

· Kjøper kan by på flere fangster med mulighet for å begrense seg med maksimum/minimum kvantum og maksimum antall fartøy. Dette gjelder for hvert fiskeslag og totalt for alle fiskeslag.

· Kjøperne har mulighet for å prioritere fangstene.

· Det søkes etter unike kombinasjoner av høyeste pris og høyeste prioritet.

· Unikt bud er fangst med sammenheng mellom høyeste pris og høyeste prioritet for utplukk av fangst som skal selges i valideringsforløpet.

· Etter hvert salg starter prosessen på nytt med utplukk av unike bud.

Hele rundskriv 05/18 finner du her:

Siste nytt