Avfallsstandard klar

Publisert: av Camilla Klævold

En egen ISO-standard for håndtering av avfall på fiskefartøy er nå ferdig og ble lansert i et møte under fiskerimessa i Trondheim

Standarden er utviklet etter initiativ fra Norges Fiskarlag. Dette skriver Fiskarlaget:

Det var høsten 2019 Fiskarlaget tok initiativ til å utarbeide en internasjonal ISO-standard for håndtering av avfall om bord på fiskefartøy. Denne standarden er i disse dager fullført – et år før tida, i godt samarbeid med blant annet forvaltningen, avfalls- og miljøorganisasjoner og ikke minst Standard Norge.

Arbeidet er finansiert av Fiskarlaget, Norsk Villfisk, Handelens miljøfond og Fiskernes agnforsyning.

Sammen med Standard Norge deltok Fiskarlaget torsdag i møtet. Standarden skal nå oversettes fra engelsk til norsk og det vil i løpet av høsten bli en markering når også dette arbeidet er gjort.

På bildet (over) er sentrale parter i arbeidet, med Fiskeridirektoratets representant i den såkalte norske speilkomiteen Hilde Sofie Berg, Fiskarlagets representanter og Knut Jonassen fra Standard Norge.


Skal redusere marin forsøpling
Ambisjonene er at en standard for avfallshåndtering skal bidra til at marin forsøpling reduseres i fiskerinæringen nasjonalt og globalt.

Standarden vil bidra til å redusere makro- og mikroplast i vann, forsøpling av strender og kystnære områder og spøkelsesfiske. Viktige målgrupper for standarden er aktører innenfor fiskeflåten, utstyrsprodusenter, tjenesteleverandører til næringen og mottaksapparat av avfall.

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag har hatt fagansvar for organisasjonens arbeid med standarden og sier arbeidet er forankret i Fiskarlagets strategi mot marin forsøpling, som slår fast at vi skal bidra til at:

- Marin forsøpling fra næringa skal minimeres
- Alt plast skal tilbake på land
- Alle tapte fiskeredskaper skal meldes
- Og at vi må bidra ut over juridiske krav og forventninger


Stor utfordring
Det antas at opp mot 10 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år.

-Som næring er fiskerne avhengige av et rent og rikt hav, poengterte Sandberg.

Han sier at det også er slik at tap av fiskeredskaper kan være særlig problematisk for dyrelivet i og ved havet, ikke minst gjennom såkalt «spøkelsesfiske».

-Å bidra til å redusere, og helst løse, plastforsøplingsproblemet er derfor noe av det viktigste vi i Fiskarlaget jobber med. Vi må i minst mulig grad være en del av problemet. Vi må være en del av løsningen, slo han fast.

Hele saken på Fiskarlaget.no:

Siste nytt