Avtale om minsteprismodell på NVG-sild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er blitt enige om en ny minsteprismodell på NVG-sild. Den vil tre i kraft 1. september 2020

Meklingsnemnda hadde kalt inn partene til mekling 2 . og 3 juli. Det har ikke vært en avtale på plass siden høsten 2018.

- Begge partene kom inn i meglingen løsningsorienterte og det var viktig å  få vekk et uromoment i næringen med denne  nye avtalen, sier styreleder i Sildelaget, Lars Ove Stenevik som deltok i meklingen.

- Våre medlemmer kan nå glede seg over at en konfliktsak er løst og jeg tenker at hvis begge parter er sånn passelig misfornøyd så har vi kommet i mål med en avtale som gagner begge parter, sier Stenevik.

Gjennom meklingen ble det oppnådd enighet om følgende modell som da skal tre i kraft fra og med 1. september 2020:

  • De dynamiske minsteprisene baseres på 78 % av omsetningen av nvg-sild i en to-ukersperiode (tom. fredag kl. 10.00).
  • De dynamiske minsteprisene justeres ukentlig (hver mandag) hvis det i den forutgående to-ukersperioden har vært omsatt minst 5.000 tonn nvg-sild
  • Det etableres dynamiske minstepriser for hver av de fem størrelsesgruppene basert på omsetningen i den forutgående 2-ukersperiode.
  • Det etableres ett «gulv» i modellen som skal gjelde for alle størrelsesgrupper.
  • «Gulvet» defineres som de til enhver tid gjeldene minsteprisene for nvg-sild til fiskemel og fiskeolje, med et påslag på 60 øre.
  • I månedene januar og februar vil minsteprisene være «statiske». Minsteprisen i disse månedene baseres på omsetningen i hele desember eller en lengre periode om det er nødvendig for å oppnå en omsetning på 5.000 tonn.
  • De statiske minsteprisene i januar og februar baseres på 73 % av oppnådde priser i grunnlagsperioden.

 

 

Siste nytt