Bærekraft på agendaen i Japan

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Sjømatråd arrangerte nylig et bærekraftseminar i Tokyo for å forberede næringen på den økende bevisstheten i befolkningen

- Vi må være forberedt på at bærekraft snart blir et hot tema også i Japan, sier sjømatutsending Johan Kvalheim. Derfor samlet han norsk og japansk sjømatnæring til bærekraftseminar i Tokyo.

Nylig arrangerte han et bærekraftseminar i Tokyo. Dit kom folk fra både norsk og japansk sjømatnæring, dagligvarehandel og restaurantbransjen. Til stede var også representanter fra ESG-nettverket Fairr og Global G.A.P-standarden, samt Norges ambassadør til Japan og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Vidar Ulriksen.

-Tiden er inne for å oppdatere hverandre på hva som skjer og gjøres på bærekraft-fronten i de ulike grenene av verdikjeden, fra politisk hold og på ESG, sier Kvalheim i en pressemelding.

For Kvalheim ble seminaret den første store samlingen siden han tiltrådde i jobben som sjømatutsending midt under pandemien.


Må lære forbrukerne om bærekraft
I Japan ligger de store aktørene innen matbransjen en del hakk foran forbrukerne når det kommer til bærekraft. Særlig gjelder det sjømataktører med internasjonale forgreninger som må følge internasjonale standarder, lover og regler.

«Vi må lære de japanske forbrukerne å bli mer bærekraftige», var noe som ble gjentatt av mange av de japanske aktørene på seminaret.

Aeon, Japans største dagligvarekjede, bruker for eksempel miljømerking på mange av sine sjømatprodukter. De satt sine bærekraftsmål allerede i 2014, har plantet over 1,2 millioner trær og er ledende blant matvarekjedene i Japan når det gjelder reduksjon i plastbruk, matavfall og CO2-utslipp.


Gjør bærekraft synlig!
Japanske sjømataktører er altså opptatt av bærekraft, og forbrukerne vil følge etter før eller senere. Men det er nesten umulig for aktørene å holde full oversikt over hva alle andre land og eksportører gjør på samme fronten.

- Et viktig formål med seminaret var derfor å vise at norsk sjømat er bærekraftig. Slik blir norsk laks, makrell og annen sjømat et enkelt valg for importørene, sier Johan Kvalheim.

Under seminaret pekte Kvalheim på hva som gjøres av bærekraftige tiltak i Norge, både fra myndighetenes side og sjømatnæringens side: strenge regler og kontrollsystemer, kvoter og dyrevelferd, klimautslipp og dyrevelferd.

- De norske sjømataktørene har alt å tjene på å vise frem hva de selv gjør på bærekraftsfronten, mener Kvalheim.


Jungel av merkeordninger
Merkeordninger var også et tema under seminaret: Fairr, ASC, MSC, Global G.A.P, ESG - det finnes en jungel av forkortelser, kriterier, sertifiseringer og miljømerker som kan være vanskelig å holde styr på, både for forbrukerne og næringsaktørene.

Når det gjelder miljømerking av sjømat, er både ASC og MSC relativt god kjent i Japan. Mens ASC og MSC for en stor del fokuserer på henholdsvis oppdrettsfisk og av villfisk, så er Global G.A.P en sertifiseringsordning som skal ivareta at alle produksjonsleddene i hele verdikjeden er bærekraftige. Global G.A.P omfatter dessuten alle fiskearter, i tillegg til matproduksjon generelt.

- Det er vanskelig for japanske produsenter å få sertifisering hos oss fordi de sjelden er bærekraftige i hele verdikjeden, fortalte Katsuhisa Takesue i Global G.A.P. i sitt innlegg på seminaret.

- For noen få år siden ga jeg nesten opp å få folk til å bry seg, men i dag har betegnelsen ESG begynt å bli populær også i Japan, særlig blant den yngre delen av befolkningen. Vi vet at bærekraftstrenden også vil komme hit. Da gjelder det å være forberedt!

Siste nytt