Behøver ikke sikkerhetskurs

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ungdommer som er med i ungdomsfiskeordningen i sommer trenger ikke sikkerhetskurs, men det oppfordres til grunnleggende opplæring i sikkerhet

Dette skriver Fiskarlaget:

Norges Fiskarlag har tatt kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å bidra til avklaringer om regelverk for ungdom som deltar i ungdomsfiskeordningen.

I rundskrivet «Veiledning om opplæring og sikkerhet for ungdomsfiskere» viser Sjøfartsdirektoratet til at de ønsker å klargjøre hvilke krav til opplæring og sikkerhet som gjelder for fiskere som er omfattet av ungdomsfiskeordningen.

Det presiseres nå altså at ungdom som er påmeldt ordningen ikke trenger sikkerhetskurs, samtidig som det understrekes at det er behov for både grunnleggende opplæring i sikkerhet og at det gjøres risikovurderinger i forbindelse med at ungdom tas om bord.

Fartøy som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal for øvrig være registrert i Fiskeridirektoratet sitt merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret, skriver Fiskarlaget.

 

Les hele saken om undomsfiskeordningen hos Fiskarlaget her: 

 

Les mer om Ungdomsfiskeordningen og påmelding osv hos Fiskeridirektoratet her:

 

Se påmeldte til ordningen her, nesten 400 så langt: 

 

 

Siste nytt