Behov for endringer

Publisert: av Roar Bjånesøy

Landsstyret i Fiskarlaget ønsker å se på om det er grunnlag for en ny organisasjonsprosess

Landsstyret i Norges Fiskarlag er denne uken samlet til møte i Trondheim.

Landsstyret vil starte en prosess med å legge grunnlaget for en ny organisasjonsprosess i Norges Fiskarlag. Det legges opp til at organisasjonsendringer kan vedtas som lovsak på landsmøtet i november neste år, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Det ble fra generalsekretær Otto Gregussen påpekt at det er dekning for å si at Norges Fiskarlag står overfor organisasjonsmessige utfordringer både på kort og lang sikt.

Han la i sin innledende orientering til landsstyret vekt på at det over lang tid har blitt arbeidet med å få til en mest mulig hensiktsmessig organisering av Norges Fiskarlag.

Gregussen dro opp et alvorlig bakteppe for styret da han også i sin innledning til diskusjon tydeliggjorde at det samholdet som har preget fiskernes organisasjoner ikke er like tydelig som før.

-Det er svært vanskelig å se at organisasjonen kan gå videre uten betydelige endringer i oppbygging, og organisasjonsform. Det er bra for organisasjonen at det manes til samhold, men oppfordringene må følges av oppriktige ønsker om endringer i organisasjonen, sa generalsekretæren.

Se hele saken hos Fiskarlaget her med vedtak fra Landsstyret.


 

Siste nytt