Besøk fra Stortingets Næringskomite

Publisert: av Camilla Klævold

Næringskomiteen besøkte selvsagt Sildelaget da de denne uken er på en næringstur til Vestlandet

Knut Torgnes fra Sildelaget snakket om Sildelagets rolle som markedsplass for pelagisk fiskeri og Nina Rasmussen fra Fiskebåt Sør orienterte om rammevilkårene for havfiskeflåten.

- Det er veldig positivt at Næringskomiteen kommer på besøk, de er sentral i forhold til overordnede rammebetingelser for fiskerinæringen og viktig for salgslagene sitt virke, sier Knut Torgnes, salgsdirektør i Norges Sildesalgslag.

I tillegg til gode rammevilkår, er handelspolitikk viktig for verdiskapning på markedsplassen.

- Vi mener at auksjonen skaper konkurranse som bidrar vil verdiskapning, og det er viktig å skape størst mulig verdi av de kvotene vi har tilgjengelig, også ut i markedet forteller Torgnes.

Næringskomiteen kom med gode innspill og det var god dialog i etterkant av presentasjonene.

Siste nytt