Bestandsrådgivningen til HI evaluert

Publisert: av Roar Bjånesøy

En ekstern ekspertgruppe har vurdert bestandsrådgivningsarbeidet ved Havforskningsinstituttet (HI)

Rapporten gir HI gode skussmål, og nyttige innspill på hvordan instituttet  kan bli enda bedre. HI ønsker også enda tettere samarbeid med fiskeflåten og påpeker at fangsprøvelotteriet har stor verdi  for forskningen.

Dette skriver HI på egne nettsider

Hvert år overvåker Havforskningsinstituttet de viktigste fiskebestandene i norske farvann. Dataene vi samler inn både fra egne tokt og kommersielt fiske, blir til råd til myndighetene om hvordan vi best mulig kan høste fra havet, skriver HI

En gruppe på fire internasjonalt ledende eksperter har evaluert HIs arbeid med bestandsvurderinger og -rådgivning.

I sin rapport berømmer ekspertene HI for god kvalitet på datainnsamlingen og prosessene bak rådgivningen, og gir samtidig flere nyttige innspill på hvordan vi kan bli enda bedre.

– Vi er godt fornøyd med så gode tilbakemeldinger fra ekspertgruppen, sier forskningsdirektør Geir Huse.

– Fremover skal vi blant annet videreutvikle modeller, ta i bruk ny spennende teknologi og fortsette med et tett samarbeid med fiskeflåten, sier forskningsdirektøren.

HI skal styrke og videreutvikle metodene for både de kommersielt viktigste bestandene, og for datafattige bestander som pigghå og kveite.

– Vi ønsker også et tettere samarbeid med fiskeflåten og økt bruk av data fra de mindre fartøyene som nå får elektronisk fangstdagbok, og gjennom fangstprøvelotteriet, sier Huse.

les mer om saken og om evalueringen her
Siste nytt