Blir hetende Havforskningsinstituttet

Publisert: av Roar Bjånesøy

1. januar 2018 fusjonerer Havforskningsinstituttet og NIFES. Navnet på det nye instituttet blir Havforskningsinstituttet. Det blir og samling i nybygg i fremtiden.

 – Det er et kjent og godt navn som rommer det nye instituttets oppgaver i hele sin bredde, sa fiskeriminster Per Sandberg da han kunngjorde navnet i dag.

Senere kom og nyheten om at regjeringen har sagt ja til å samlokalisere Havforskningen og Nifes, i tillegg til Fiskeridirektoratet, i et felles bygg i Bergen ( se sak her) 


Fiskeriminister Per Sandberg, havforskningsdirektør Sissel Rogne og fungerende NIFES-direktør Gro-Ingunn Hemre var til stede da navnet og ny logo ble avduket på Akvariet i Bergen.

Et dekkende navn

– Vi er veldig fornøyd med at departementet har valgt å beholde Havforskningsinstituttet som navn. Navnet tar opp i seg virksomheten fra NIFES samtidig som det signaliserer kontinuitet og faglig tyngde. Det peker også fremover. Havforskningsinstituttet skal forvalte havets og kystens ressurser i et evighetsperspektiv. Fusjonen sikrer større bredde og bedre muligheter til å jobbe mer helhetlig med dette viktige samfunnsoppdraget, sier Sissel Rogne.

NIFES-direktør Gro-Ingunn Hemre var også fornøyd med navnevalget.

– Dette er et navn som dekker NIFES` fagområder på en god måte, og jeg er sikker på at våre fagområder vil bli godt ivaretatt i den nye instituttet, sier fungerende NIFES-direktør Gro-Ingunn Hemre.

Målet med fusjonen

Fiskeriministeren minnet også om målet med sammenslåingen; at instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

– Havet forventes å spille en stadig viktigere rolle for matproduksjon. Gjennom sammenslåingen av NIFES og Havforskningsinstituttet legger vi enda bedre til rette for forskning på områder der fiskens miljø henger sammen med spørsmål knyttet til fiskens ernæring, trygg og sunn sjømat, sier Sandberg.

Siste nytt