Brislingfiske i Hardanger- og Sognefjorden

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningen tilrår 240 tonn brisling i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden men nullfiske i Nordfjord i 2022

Det kommer egne råd for Trondheimsfjorden i november.

Dette skriver HI på sine nettsider: 

Rådene bygger på data fra birilingtoktet med Kristine Bonnevie i august, sammenmed historiske data og fangstene i fiskeriene.

– I år som i fjor såg vi mykje brisling i Hardangerfjorden, men mest eittåringar. Ein del av desse igjen var under minstemålet på 10 centimeter, fortel bestandsansvarleg havforskar Cecilie Kvamme.

– I Sognefjorden var det også bra med fisk. Og der var det toåringane som dominerte, fortset ho.

Kvoteråda for begge desse fjordane blir sett ut frå medianfangsten i perioden 2002-2016, som i fjor.

I Nordfjord fann forskarane så og seie ingen brisling på toktet, med unntak av eit flak med veldig liten brisling heilt ytst i fjorden.

Dette gjer at forskarane tilrår at det ikkje blir opna for brislingfiske i Nordfjord, også som i fjor.

Seinare i haust skal forskarane måle mengdene brisling i Trondheimsfjorden som del av kystressurstoktet.

Først då kan dei seie kor mykje det vil vere forsvarleg å fiske der.

HI driv overvaking av brisling i dei fjordane der fiskeriet går føre seg.

Forskarane rår til at det blir innført avgrensingar dersom det skulle oppstå fiskeri i andre fjordar.

Det er HI som gir kvoteråd for kystbrisling. Fiskeridirektoratet set dei endelege kvotane.

Les mer om kvoterådene her: 

Siste nytt