De eldre drar lenger og til nye steder

Publisert: av Roar Bjånesøy

Gjenfangstdata fra merket makrell viser at den eldre og større makrellen vandrer lengst

Dette skirver Havforskningen på sine nettsider

Havforskningsinstituttet (HI) har en lang tradisjon med årlig merking av makrell i gyteperioden i området rundt Irland og Skottland. Data fra merkeforsøkene fra 1980 til i dag brukes fortsatt som grunnlag for bestandsvurdering og kvoteråd på makrell.

Tidligere har vi brukt stålmerker i buken på makrellen. Dette har vært en ressurskrevende manuell overvåking. I 2011 valgte HI å gå over til RFID-teknologi. Det fungerer som autopassbrikken vi har i bilen. Det betyr at all gjenfangst registreres automatisk på fiskemottakene. I dag skannes omtrent ti ganger mer makrell enn før. I tillegg har også Island bidratt med egne merkeforsøk av makrell på beitevadring vest av Reykjavik.

– Innføringen av den nye teknologien og internasjonalt samarbeid fra 2014 av var en liten revolusjon, sier Aril Slotte, ansvarlig forsker for merkeforsøkene.

Det førte til en formidabel økning av gjenfangster over en lengre periode av året og med større geografisk utbredelse. 

– Dette åpnet også opp for at vi kan bruke dataene til mer detaljerte studier av vandringsdynamikk når tidsserien blir lang nok, forklarer Slotte.

Havforskerne så at den største makrellen vandret lengst vestover mot Island og Grønland, og lengst nordover mot Svalbard for å beite gjennom sommeren. Om høsten returnerte den til Shetlandsområdet for å overvintre på et senere tidspunkt enn den mindre makrellen.

Men samtidig var den største fisken også tidligst ut igjen da vandringen mot gyteområdene begynte. Den ble typisk observert lengst sør i gyteområdene allerede i januar og februar. 

– Vi fant også at makrell fra et bestemt merkeforsøk og av en viss størrelse, endret sitt vandringsmønsteret sitt da den ble eldre. Dette var synlig fordi vi fulgte gjenfangstene over flere år. Bildet viste at makrellen vandrer lengre og lengre, etter hvert som den gjennom årenes løp vokser seg større, forklarer Slotte. 

 

Utviklingen av teknologien som brukes i makrellmerkingen i dag er betalt gjennom prosjekt midler fra FHF og Norges Sildeslagslag. Selve infrastrukturen på norske fabrikker, annen videreutvikling og drift av prosjektet og de årlige merkeforsøkene som HI gjennomfører, støttes av Fiskeriforskningsavgiften. 

Les hele saken med oversiktskart her: 

Siste nytt