Delkvoteenheter for fiske etter kolmule i Færøysonen i 2024

Publisert: av Line Dale Nilsson

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag torsdag 1. februar 2024:

Den midlertidige ordningen med januarfiske i Færøysonen opphører.

For fartøy med kolmuletråltillatelse settes delkvoteenheten i Færøyenes fiskerisone for beregning av maksimalkvoten til 884 tonn.

For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes delkvoteenheten i Færøyenes fiskerisone for beregning av maksimalkvoten til 0,41.

 

Siste nytt