Delte ut flere priser

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Fiskarlag hedret på både Knut Werner Hansen, Inge Halstensen og redningsselskapet under årets landsmøte

Knut Werner Hansen fra Skjervøy i Troms er utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag. Han gis prisen for sitt omfattende arbeid for fiskernes sak.

Siden 1988 har Hansen representert representert Arbeiderpartiet i fylkestinget i Troms og siden 2011 har han vært fylkesordfører i hjemfylket. Han har samtidig med sitt politiske engasjement i en årrekke vært en viktig talsmann for norske fiskere.

Med sin store kunnskap og erfaring har kandidaten stått fremst i rekken for gjennom organisatorisk og politisk arbeid å ta vare på fiskerne og å ta vare på og muliggjøre de mulighetene som ligger i havet. Samarbeid - og det å ta vare på og ta ansvar for felleskapet har alltid vært høyt på hans agenda. Noen ganger har også tungen vært ekstra skarp, og det setter vi pris på, sa Kjell Ingebrigtsen under landsmøtet.

Les mer om Hansens arbeid her:


Inge Halstensen ble tildelt Norges Fiskarlags Kystkulturpris. Halstensen mottok prisen for sin enorme innsats for å sikre historien og ta vare på kystkulturen i en årrekke.

Ingebrigtsen la under landsmøtet vekt på at Inge Halstensen har hatt et omfattende engasjement for å ivareta historien på sitt hjemsted Bekkjarvik i Austevoll.

-Inge er fisker, fiskebåteier, historieforteller og fiskerinestor. Det er viktig å ta vare på historien, hvordan kan vi uten historien da ta de riktige beslutningene for å sikre en god fremtid.

Les mer her:


Redningsselskapet
ble tildelt Norges Fiskarlags Sikkerhetspris. Ingebrigtsen understreket at årets prisvinner alltid har hatt en spesiell plass i fiskernes og kystbefolkningens hjerte.

- Behovet for at det alltid var nødvendige ressurser til stede for jobben som skulle gjøres er blitt synligjort gjennom kystbefolkningens initiativ til økonomisk støtte og innsamling til Redningsselskapet, sa Fiskarlagets leder.

Redningsselskapet har i dag 52 skøyter som er i beredskap og bidrar til en helt annen hverdag på havet enn tidligere for fiskerne.

Les mer her:

Siste nytt