Denne plasten er mest av på strendene

Publisert: av Camilla Klævold

Tynne taustumper driver lett med havstrømmene og ender opp i hopetall på norske strender

Forsker mener spredningsmodeller kan forutsi hvor mange av dem ender opp. – Når du plukker søppel på strender i Norge, så kan du finne plastavfall fra Nederland, Belgia, Danmark, Storbritannia. Eller du kan dra til Øygarden utenfor Bergen og finne brusflasker fra Irland og Skottland, der man kan se for seg at Atlanterhavstrømmen tar dette med seg over Nordsjøen, sier Mats Huserbråten.

Han forsker på hvordan plastavfall og andre partikler blir transportert med vær, vind og vannstrømmer i havet. Nå har han sammenlignet modellene med data som er samlet inn gjennom ryddeaksjoner på norske strender i databasen til Hold Norge Rent.

Finner mest tau
– Det de finner desidert mest av, er stumper av tynt tau, opptil én centimeter i diameter. Stort sett er det avkapp fra fiskeutstyr som fiskeliner, tråler og nøter, sier Huserbråten.

Les hva som er på andre og tredje plass på HI sin side:

Vil lage ryddekart
Hvordan ender egentlig alle disse taustumpene opp på strendene? Spørsmålet leder inn på det som er Mats Huserbråtens spesialområde: modellering av havstrømmer og partikkelspredning.  

Havforskningsinstituttet har lenge brukt modeller til å se blant annet hvor fiskeegg og larver driver fra gytefelt og hvordan lakselus smitter mellom oppdrettsanlegg.

Huserbråten har testet å legge inn flytende plastsøppel i de samme modellene. Målet er å kunne forutse hvor det er mest sannsynlig at søpla driver i land.

– Ambisjonen er å lage en modell som kan si hvor man bør gå og plukke søppel på strendene, sier Huserbråten.


Les hele saken hos HI:

Siste nytt