Det gode tobisfisket fortsetter

Publisert: av Camilla Klævold

Etter rekorduken forrige uke er det fortsatt godt tobisfiske og Gerda Marie slo i dag sin egen rekord. Flere båter kommer til på nordsjøsilda

Så langt denne uken er det innmeldt vel 14.100 tonn med tobis. For øyeblikket er det 15 båter i aktivitet på tobisbanken fiskerne kaller Hardangervidda.

Torsdag forrige uke tok Gerda Marie ny rekord med kvantum på en kjøl fra norsk fartøy med hele 2.350 tonn innmeldt, i dag slo de denne rekorden med 200 tonn og har for øyeblikket 2550 tonn med tobis klar for auksjon.

- Hvis det gode fiskeriet som har vært fortsetter forventer vi en god del innmeldinger de kommende dagene, sier salgsleder Kenneth Garvik.

I henhold til nordsjøsild fiskeriet har det så langt denne uken blitt meldt inn 5.600 tonn av dette kvantumet har 2200 tonn gått til mel og olje produksjon, resten har gått til konsum. Som med tobisen er det både godt marked og god pris for mel og olje også for nordsjøsilda.

I forhold til matjes ser vi at større deler av fangstene nå går til matjes produksjon og vi nærmer oss tilstrekkelig fettinnhold. I løpet av de neste dagene er det forventet at enda større andel av fangstene vil gå til matjes produksjon.

- Vi ser at flere båter har kommet til de siste dagene og vi håper at fisket vil være godt. Det er meldt litt nordavind i de nordlige delene av Nordsjøen som kan hemme fisket noe, sier Garvik.

Størrelsen på silda er fremdeles relativt liten, med et snitt på rundt 130 – 170 gram.

- Det hadde vært greit med litt større sild for å betjene ulike markeder, men det er nok fremdeles litt tidlig, avslutter Garvik.

En håndfull båter har også gjort seg ferdig med nordsjøsilda.

 

Sildelaget ønsker også å minne om tiltak for å hindre smittespredning av Covid-19 ved lossing her:, samt bransjestandaren for lossing. Se rundskriv 4/20 her:

Siste nytt