Digitalt årsmøte

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal holder i morgen, 31. august, felles digitalt årsmøte

Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag har innledet et administrativt samarbeid, og det er også holdt felles styremøter mellom de to lagenes styrer.

Opprinnelig ønsket de to medlemslagene i Norges Fiskarlag å holde et fysisk felles årsmøte. Av smittevernhensyn ble det rett før sommeren tatt en avgjørelse om et digitalt årsmøte, der hoveddelen av møtet vil gjennomføres som et fellesmøte der begge lags delegater deltar.

Møtet holdes fra klokken 10-17, der den foreløpige tidsplanen legger opp til at det holdes adskilte møter mellom 10 og 11, felles møte mellom 11 og 16, og så er det satt av tid fra 16-17 for en eventuell avsluttende individuell sesjon for lagenes formelle saker som valg, regnskap mv.

Møtet gjennomføres på en digital løsning levert av selskapet Tappin. Alle deltagere inkludert media er invitert inn til å melde seg på og vil bli tildelt brukertilgang tirsdag morgen.

Bare styrene og noen få innledere vil få anledning til å delta fysisk i møtet, som holdes fra et studio i Ålesund.


Saksliste til felles årsmøte – Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag

Kl. 10.00 – 10.50             Separate årsmøter

Kl. 11.00                           Åpning av felles årsmøte           

SAK 1    ÅPNING AV ÅRSMØTET OG FELLES TALE AV STYRELEDERNE (Kåre og Leif Egil)

SAK 2    KONSTITUERING

SAK 3    ORGANISASJONSPROSESS I NORGES FISKARLAG   

a) Fremtidsrettet organisering av Norges Fiskarlag
Innleder:            Kjell Ingebrigtsen, leder Norges Fiskarlag           
                         Kåre Heggebø, Vest/Møre og Romsdal       

b) Arbeidsprogram NF
Innleder:            Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag

Kl. 13.15 – 13.50            LUNSJ

Kl. 14.00 – 16.00            SAK 4   
FISKERIPOLITISK SAK – HVORDAN SKAL FISKERINÆRINGEN SE UT I FRAMTIDA
Innleder:            Fiskeri- og sjømatminister          Odd Emil Ingebrigtsen, NFD
                         Fiskeripolitisk talsperson             Cecilie Myrseth, Ap     
                         Forsker                                      Øystein Hermansen, Nofima

Kl. 16.15             Evt. resterende saker fra de separate årsmøteneSaksliste til seperate møter på Fiskarlaget sin side:

Siste nytt