Dobler størjekvoten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Den norske totalkvoten på makrellstørje for 2018 er på 104 tonn, ei dobling av kvoten frå 2017. Av dette er det satt av 14 tonn til bifangst.

To ringnotfartøy kan få tillatelse til å fiske, med ein kvote på 45 tonn på kvar. Fiskeridirektoratet vel ut fartøy ved loddtrekking. Det blir ikkje opna for sports- og fritidsfiske. Reguleringa er i all hovudsak ei vidareføring frå 2017.

Påmelding til fisket skjer på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-32-2018

 

Siste nytt