Dom er avsagt

Publisert: av Hilde Færø

Dom fra lagmannsretten i Sjømat Norges søksmål mot Sildelaget

Lagmannsretten kom til at fiskesalgslagsloven gir hjemmel for Sildelagets auksjonsformat.  Samtidig sier retten at adgangen til å gi ut informasjon fra budloggen er begrenset av forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

 

Vi har ikke fått studert dommen i detalj, og vi kan derfor ikke konkludere med tanke på hvilke konsekvenser dommen har for Sildelagets markedsplass eller om dommen skal ankes. Vi merker oss at det ikke var en enstemmig dom, og at partene må dekke sine egne saksomkostninger, sier daglig leder i Norges Sildesalgslag Paul Oma.

 

Om dommen blir rettskraftig vil Sildelaget tilpasse markedsplassen slik at reglene i forvaltningsloven overholdes. Vi ønsker å samarbeide med kjøperorganisasjonene for å sikre at formålet i fiskesalgslagloven om størst mulig verdiskaping fiskeressursene blir oppfylt. Det blir spesielt viktig i et eventuelt arbeid med å tilpasse markedsplassen til denne dommen, avslutter Oma.

Siste nytt